The Song Of Wandering Aengus | Translation in Nepali | Word Meanings

Translation in nepali and word meanings of the poem the song of wandering aengus.
DR Gurung
W.B. Yeats was an Irish dramatist and poet. He lived very passionate life. The feelings and experiences of his passionate life were transferred into his poetry. His love were with Maud Gonne became the chief subject of his poetry. His poetry of early period came out of that beautiful woman. She become a platonic symbol of all that is beautiful in human being.
Aengus is an ancient Irishman who has been taken as a god of poetry in some legends. For Yeats Aengus has a vision of glimmering girl, who is a member of the Irish supernatural world.

Also Read:
Critical Appreciation Of 'THE SONG OF WANDERING AENGUS'
Question and answers Of 'THE SONG OF WANDERING AENGUS'

नेपालीमा सारंश (Translation Of 'THE SONG OF WANDERING AENGUS' In Nepali:

म कटुसको जंगलतिर निस्किएँ किनभने मेरो मनमा तिब्र चाहना थियो। एउटा कटुसको हाँगो काटेर बोक्रो ताछें र एउटा सानो फल धागोमा अड्काएं। जब सेता पुतलीहरु उडिरहेका थिए र पुतली जस्तै ताराहरु आकासमा चम्किरहेका थिए मैले त्यो फल सहितको बल्छी पानीमा डूबाएं र एउटा सानो चाँदी जस्तै हल्का माछा समातेँ।
म त्यसलाई भुइँमा राखेर आगो बाल्न गएँ तर भुइँमा केही सुर्र कुदेको जस्तो देखेँ त्यसै बेला कसैले मेरो नामले बोलायो। यो त केशमा स्याउको फूल सिउरेकी धिपिक्क बलेकी केटी पो भइछ। उसले मलाई मेरो नामबाट बोलाएर मिर्मिरे हुन लागेका हावामा अलप भई।

खाल्डाहरु डाँडाहरुमा भौतारिदा भौतारिदै बूढो भइसकेको भएपनि उनी कहाँ गएकी छिन् म पत्ता लगाउने छु र उनको ओठको चुम्बन गर्नेछु साथै उनको हात लिनेछु। त्यति मात्र हैन लामो छहारी परेको घाँसे चौरमा उनीसँगै हिड्ने छु र अनन्त कालसम्म चन्द्रमाको चाँदनी स्याउ र सूर्यको सुनौलो स्याउ टिप्नेछु।

Word-meanings in Nepali of "THE SONG OF WANDERING AENGUS"
"THE SONG OF WANDERING AENGUS" Nepali Word Meanings
Nepali Meanings "THE SONG OF WANDERING AENGUS"
English and Nepali Word Meanings Of "THE SONG OF WANDERING AENGUS"

Word

Meanings

hazela kind of tree ( कटुसको रुख )
peeledremoved outer covering ( तास्नु, बोक्रा फाल्नु )
wandsmall branch of tree ( साना हाँगा )
hookedanchored ( अड्काएको, बाँधेको )
berrya kind of fruit ( एक खाले फल )
mothssmall butterfly ( साना खाले पुतली )
flickering outtwinkling ( धिपधिप चम्किरहेको )
troutsmall fish ( सानो खाले माछा )
aflameburning ( प्रज्वलित, ज्वलन्त )
rustledmoved quickly ( सुर्र गर्यो )
blossomflower bud ( फूलको कोपिला )
dappledspotted with shades of colours ( टाटेपाटे भएको )

::::::::::::::::::::::::
Search Terms:

DR Gurung
A Learner (अज्ञान जस्तो ठूलो शत्रु अरु केही छैन।) 🙏🙏
Comments
First of all, thank you for taking the time to read my blog. It's much appreciated! If you would like to leave a comment, please do, I'd love to hear what you think!

Suggestions and/or questions are always welcome, either post them in the comment form or send me an email at drgurung82@gmail.com.

However, comments are always reviewed and it may take some time to appear. Always keep in mind "URL without nofollow tag" will consider as a spam.

To add an image:
[image] image_url [/image]

To add a code block:
[code] your_code [/code]

To add a quote:
[quote] your_quote [/quote]

To add a link:
[link] your_link_text | link_url [/link]