नेपाली नागरिकतालाई बिस्थापित गर्दै अब "राष्ट्रिय परिचयपत्र"!

हरेक नेपालीको जैविक तथा वैयक्तिक विवरणलाई सुरक्षित रूपमा भण्डारण गर्ने उद्देश्य सहित शुरु गर्न लागिएको राष्ट्रिय परिचयप…

Read more
Add Comments
Load More
That is All