Compulsory Nepali | Grade XII | Exam Paper 2074 [2017] | National Examinations Board

compulsory nepali grade xii 12 exam paper 2074-2017 neb download
DR Gurung
NATIONAL EXAMINATIONS BOARD [NEB]
Compulsory Nepali (अनिवार्य नेपाली) - Grade XII
Examination - 2074 (2017)
Regular Students | Subject Code: 006
Time - 3 hrs
Full Marks - 100
Pass Marks - 35
DOWNLOAD PDF | of Exam Paper | Compulsory Nepali | Grade XII | 2074 [2017] NEB
विद्धार्थीहरुले सके सम्म आफ्नै शब्दमा उत्तर दिनुपर्नेछ। दायाँ किनारामा दिइएको अङ्कले पूर्णाङ्क जनाउँदछ।
१. कुनै एक प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्: [५]

(क) तलका वर्णहरुलाई उच्चारण स्थान र प्रयत्नका आधारमा चिनाउनुहोस्:
      ग, छ, म, य, ह।
(ख) तल दिइएका शब्दहरुको अक्षर संरचना लेखी अक्षर संख्या समेत देखाउनुहोस्:
      काल, बटुवा, विशेषज्ञ, कानुन, रमणीयता।

२. शुद्द लेखी पुनर्लेखन गर्नुहोस्: [५]
    
भाई विद्धालयबाट फर्कदै थियो उसको भेट वाटामा बहिनिसंग भयो। उनीहरु समयेमै घर फर्के। उनीहरुले करेसामा ढकमक्क फूलेका सेता पहेंला र राता पुष्पहरु हेरे। उनीहरु खुशी भए। 

३. तलका अनुच्छेदमा रेखाङ्कन गरिएका पदहरुको शब्दवर्ग पहिचान गरी लेख्नुहोस्: [३]

विचार गर्दा आलु पिंडालुभन्दा निकै बाठो टाठो अप टु डेट लाग्छ, त्यसैले यसलाई बुढो भन्न मेरो आलुप्रिय जिब्राले कदापि सक्तैन

View/see Grade 12 Question Paper of Compulsory English 2074/2017 NEB:
NEB Grade 12 NEPALI Exam Paper 2074/2017

NEB Grade 12 NEPALI Exam Paper 2074/2017

NEB Grade 12 NEPALI Exam Paper 2074/2017

NEB Grade 12 NEPALI Exam Paper 2074/2017

NEB Grade 12 NEPALI Exam Paper 2074/2017
::::::::::::::::::::::::
Search Terms:
DR Gurung
A Learner (अज्ञान जस्तो ठूलो शत्रु अरु केही छैन।) 🙏🙏
Comments
First of all, thank you for taking the time to read my blog. It's much appreciated! If you would like to leave a comment, please do, I'd love to hear what you think!

Suggestions and/or questions are always welcome, either post them in the comment form or send me an email at drgurung82@gmail.com.

However, comments are always reviewed and it may take some time to appear. Always keep in mind "URL without nofollow tag" will consider as a spam.

To add an image:
[image] image_url [/image]

To add a code block:
[code] your_code [/code]

To add a quote:
[quote] your_quote [/quote]

To add a link:
[link] your_link_text | link_url [/link]