Compulsory Nepali Exam Paper | 2074 [2018] | RE-106CC | SEE

compulsory nepali exam question paper 2074-2018 re-106-cc see
DR Gurung
Compulsory-Nepali-Exam-Paper-2074-2018-RE-106CC-SEE
SEE - 2074 (2018)
COMPULSORY NEPALI (अनिवार्य नेपाली)
(New Course - नयाँ पाठ्यक्रम)
Time: 2hrs. 15 minutes
Full Marks: 75
DOWNLOAD PDF | SEE Compulsory Nepali | Question Paper | 2074/2018
Also Check:
Check and Download | All Question Papers Of SEE | 2074/2018
१. समूह 'क' मा दिइएका शब्दका अर्थ समूह 'ख' बाट पहिचान गरी जोडा मिलाउनुहोस्। [२]
समूह ''
समूह ''
कलङ्क
भयङ्कर
फ्रेम
साँघुरो
सङ्कीर्ण
थुक्ने भाँडो
फिकदानी
तस्बिर, एना आदि राख्न बनाइएको बार
ढुङ्ग्रो
कुनै नराम्रो कामबाट लाग्ने दोष
२. कोष्ठकबाट मिल्ने शब्द छानी खाली ठाउँमा भर्नुहोस्।  [२]
(क) 'पक्ष' को विपरीतार्थी शब्द .......... हो। (प्रत्यक्ष, विपक्ष, सापेक्ष)
(ख) 'सूर्य' को पर्यायवाची शब्द .......... होइन। (शशी, रवि, भानु)
(ग) 'अर्थ' .......... शब्द हो। (अनेकार्थी, लाघुतावाची, श्रुतिसमभिन्नार्थी)
(घ) .......... श्रुतिसमभिन्नार्थी शब्द हुन्। (अर्पण-ग्रहण, नयाँ-पुरानो, यस-यश)

३. अर्थ स्पस्ट हुने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्।  [२]
नजाने गाउँको बाटो नसोध्नू, खै। 

४. 
(क) तलका शब्द समूहबाट शुद्द शब्द चिनेर लेख्नुहोस्।  [१]
(अ) i) वेखबर      ii) वेखवर      iii) बेखवर      iv) बेखबर
(आ) i) विस्लेषण      ii) विश्लेशण       iii) विश्लेषण       iv) विस्लेसण

(ख) तलको वाक्यलाई शुद्द पारी लेख्नुहोस्।  [२]
एक दशक पछि हामि गाउँमा होइन सहरमा हून्छौं।

See More:- 

View SEE Nepali question paper of 2074/2018 | RE-106'CC'

SEE NEPALI Question Paper 2074/2018

SEE NEPALI Question Paper 2074/2018

SEE NEPALI Question Paper 2074/2018

SEE NEPALI Question Paper 2074/2018

SEE NEPALI Question Paper 2074/2018

SEE NEPALI Question Paper 2074/2018

Search Terms/button

DR Gurung
A Learner (अज्ञान जस्तो ठूलो शत्रु अरु केही छैन।) 🙏🙏
Comments
First of all, thank you for taking the time to read my blog. It's much appreciated! If you would like to leave a comment, please do, I'd love to hear what you think!

Suggestions and/or questions are always welcome, either post them in the comment form or send me an email at drgurung82@gmail.com.

However, comments are always reviewed and it may take some time to appear. Always keep in mind "URL without nofollow tag" will consider as a spam.

To add an image:
[image] image_url [/image]

To add a code block:
[code] your_code [/code]

To add a quote:
[quote] your_quote [/quote]

To add a link:
[link] your_link_text | link_url [/link]