Today Monday, May 14, 2018 [31 Baishakh, 2075] NEB Grade XI Compulsory Nepali exam (2075-2018) has been held.

NATIONAL EXAMINATIONS BOARD [NEB]
Compulsory Nepali - Grade XI
Examination - 2075 (2018)
Regular Students | Subject Code: 003 ‘A’
Time - 3 hrs
Full Marks - 100
Pass Marks -  35 (आंशिक परीक्षार्थीका लागि मात्र)
DOWNLOAD PDF | of Exam Paper | Compulsory Nepali
 | Code - 003'A' | Grade XI | 2075 [2018] NEB
 
[रजिष्ट्रेशन नम्बरको सुरुका दुई अङ्क ६८ वा सो भन्दा बढी भएका परीक्षार्थीका लागि]
विधार्थीहरुले सकेसम्म आफ्नै शब्दमा उत्तर दिनुपर्नेछ। दायाँ किनारामा दिईएको अङ्कले पूर्णाङ्क जनाउँदछ।
१. कुनै एक प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् : [५]
(क) तलका वर्णहरुको उच्चारण स्थान र प्रयत्न छुट्टयाउनु होस् :
       क,     झ,     फ,     य,     ह।
(ख) तल दिइएका शब्दको अक्षर संरचना र अक्षर सङ्ख्या समेत देखाउनु होस्:
       त्यो, खैलाबैला, ज्ञानी, अतिरिक्त, महिमाशाली। 

२. शुद्द गरी पुनर्लेखन गर्नु होस् : [५]
निरास हून त मन छैन। तर परीस्थिति एस्तो आइ पर्छ बिवस भयेर नसही शुख छैन। नत्र हेर त गरिवी हालत छ, नसहेर अहिले के गर्नु ?

३. तलको अनुच्छेदमा रेखाङ्कन गरिएका पदहरुको शब्दवर्ग पहिचान गरी लेख्नुहोस् : [३]
सानीले भाइलाई भनी; पृथ्वी गोलो छ भनी वैज्ञानिकहरुले भनेका छन्; त्यसैले पो हाम्रो पुस्तकभित्र पनि यिनै कुरा लेखिएका छन्।

४. तलको अनुच्छेदबाट दुई दुई वटा तत्सम र आगन्तुक शब्द खोजी लेख्नुहोस् : [२]
आजका बच्चालाई जन्मिँदै मोबाइल चाहिन्छ। ल्यापटपमा खेल्न र टेलिभिजनमा झुन्डिन पाए पुग्थो। घरमा आएका अतिथि वा पाहुनालाई नमस्कार गरी आफ्नै कोठामा दौडनु उनीहरुको परिचय बनेको छ। हेरौँ भविष्यमा ती कस्ता हुन्छन् ! 
Also Check:
Download | All Question Papers | Faculty Of Management | Grade XI | 2075 [2018] | NEB
See More:-
View Exam Paper 2075 [2018] | Grade XI | Compulsory Nepali
 | Subject Code. 003'A' | NEB
NEB Solved Compulsory Nepali Class 11 Exam Paper 2075-2018

NEB Solved Compulsory Nepali Class 11 Exam Paper 2075-2018

NEB Solved Compulsory Nepali Class 11 Exam Paper 2075-2018

NEB Solved Compulsory Nepali Class 11 Exam Paper 2075-2018

NEB Solved Compulsory Nepali Class 11 Exam Paper 2075-2018

NEB Solved Compulsory Nepali Class 11 Exam Paper 2075-2018
::::::::::::::::::::
Search Terms:
::::::::::::::::::::
View and download PDF File Question Paper Of NEB Compulsory Nepali 2075-2018
1Comments
  1. Yogi karki
    Yogi karki
    bro copy past garna mildaina

First of all, thank you for taking the time to read my blog. It's much appreciated! If you would like to leave a comment, please do, I'd love to hear what you think!

Suggestions and/or questions are always welcome, either post them in the comment form or send me an email at drgurung82@gmail.com.

However, comments are always reviewed and it may take some time to appear. Always keep in mind "URL without nofollow tag" will consider as a spam.

To add an image:
[image] url_image [/ image]

To add code:
[code] code [/ code]

To add a quote:
[quote] quote [/ quote]

Previous Post Next Post