Compulsory Nepali | Grade XI | Examination Paper 2075 [2018] | Code 003-A | NEB

DR Gurung
Today Monday, May 14, 2018 [31 Baishakh, 2075] NEB Grade XI Compulsory Nepali exam (2075-2018) has been held.

NATIONAL EXAMINATIONS BOARD [NEB]
Compulsory Nepali - Grade XI
Examination - 2075 (2018)
Regular Students | Subject Code: 003 ‘A’
Time - 3 hrs
Full Marks - 100
Pass Marks -  35 (आंशिक परीक्षार्थीका लागि मात्र)
DOWNLOAD PDF | of Exam Paper | Compulsory Nepali
 | Code - 003'A' | Grade XI | 2075 [2018] NEB
 
[रजिष्ट्रेशन नम्बरको सुरुका दुई अङ्क ६८ वा सो भन्दा बढी भएका परीक्षार्थीका लागि]
विधार्थीहरुले सकेसम्म आफ्नै शब्दमा उत्तर दिनुपर्नेछ। दायाँ किनारामा दिईएको अङ्कले पूर्णाङ्क जनाउँदछ।
१. कुनै एक प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् : [५]
(क) तलका वर्णहरुको उच्चारण स्थान र प्रयत्न छुट्टयाउनु होस् :
       क,     झ,     फ,     य,     ह।
(ख) तल दिइएका शब्दको अक्षर संरचना र अक्षर सङ्ख्या समेत देखाउनु होस्:
       त्यो, खैलाबैला, ज्ञानी, अतिरिक्त, महिमाशाली। 

२. शुद्द गरी पुनर्लेखन गर्नु होस् : [५]
निरास हून त मन छैन। तर परीस्थिति एस्तो आइ पर्छ बिवस भयेर नसही शुख छैन। नत्र हेर त गरिवी हालत छ, नसहेर अहिले के गर्नु ?

३. तलको अनुच्छेदमा रेखाङ्कन गरिएका पदहरुको शब्दवर्ग पहिचान गरी लेख्नुहोस् : [३]
सानीले भाइलाई भनी; पृथ्वी गोलो छ भनी वैज्ञानिकहरुले भनेका छन्; त्यसैले पो हाम्रो पुस्तकभित्र पनि यिनै कुरा लेखिएका छन्।

४. तलको अनुच्छेदबाट दुई दुई वटा तत्सम र आगन्तुक शब्द खोजी लेख्नुहोस् : [२]
आजका बच्चालाई जन्मिँदै मोबाइल चाहिन्छ। ल्यापटपमा खेल्न र टेलिभिजनमा झुन्डिन पाए पुग्थो। घरमा आएका अतिथि वा पाहुनालाई नमस्कार गरी आफ्नै कोठामा दौडनु उनीहरुको परिचय बनेको छ। हेरौँ भविष्यमा ती कस्ता हुन्छन् ! 
Also Check:
Download | All Question Papers | Faculty Of Management | Grade XI | 2075 [2018] | NEB
See More:-
View Exam Paper 2075 [2018] | Grade XI | Compulsory Nepali
 | Subject Code. 003'A' | NEB
NEB Solved Compulsory Nepali Class 11 Exam Paper 2075-2018

NEB Solved Compulsory Nepali Class 11 Exam Paper 2075-2018

NEB Solved Compulsory Nepali Class 11 Exam Paper 2075-2018

NEB Solved Compulsory Nepali Class 11 Exam Paper 2075-2018

NEB Solved Compulsory Nepali Class 11 Exam Paper 2075-2018

NEB Solved Compulsory Nepali Class 11 Exam Paper 2075-2018
::::::::::::::::::::
Search Terms:
::::::::::::::::::::
View and download PDF File Question Paper Of NEB Compulsory Nepali 2075-2018
DR Gurung
A Learner (अज्ञान जस्तो ठूलो शत्रु अरु केही छैन।) 🙏🙏
Comments
First of all, thank you for taking the time to read my blog. It's much appreciated! If you would like to leave a comment, please do, I'd love to hear what you think!

Suggestions and/or questions are always welcome, either post them in the comment form or send me an email at drgurung82@gmail.com.

However, comments are always reviewed and it may take some time to appear. Always keep in mind "URL without nofollow tag" will consider as a spam.

To add an image:
[image] image_url [/image]

To add a code block:
[code] your_code [/code]

To add a quote:
[quote] your_quote [/quote]

To add a link:
[link] your_link_text | link_url [/link]
Comment Poster
bro copy past garna mildaina