My Heart Leaps Up When I Behold | Summary | Translation In Nepali | Wordmeanings | Question-Answers

Question answers, summary of the poem my heart leaps up when i behold.
DR Gurung

Summary 'My Heart Leaps Up When I Behold':

When the poet looks up the sky he sees the rainbow and feels very happy. The poet says he was born with rainbow because when he was born it was there an it still remains there. He believes that it will remain in the sky throughout his life. Again he says if the rainbow goes away, he cannot live without it. The poet wants to be a child again because he says he has a deep love to rainbow and he expresses that child is the father of man. The poet has a great belief in nature and he says nature provides life and life is related to nature. There is inseparable relationship between life and nature. The poet respects the nature all the time.

नेपालीमा अनुवाद (Translation In Nepali):

जब म हेर्छु मेरो हृदय रमाउँछ

जब म हेर्छु मेरो हृदय प्रफुल्लित भएर बुरुक्क उफ्रन्छ आकाशमा इन्द्रेणी:
मेरो जीवनको सुरुआत हुँदा यो यस्तै थियो;
अहिले म जवान मानिस हुँदा यो यस्तै छ;
म बुढो हुँदा पनि यो यस्तै हुन्छ,
अथवा मलाई मर्न देऊ !
बालक मानिसको पिता हो;
र मेरा दिनहरु रहिरहुन् भन्ने चाहना गर्थें;
प्रत्यक दिनहरु प्राकृतिक भक्तिद्दारा आवद्द भइरहुन्।
- William Wordsworth

Word Meanings in Nepali of 'My Heart Leaps Up When I Behold'

'My Heart Leaps Up When I Behold' Nepali Word Meanings
Nepali Meanings 'My Heart Leaps Up When I Behold'
WordMeaning
Leap Up (phr)jump and cross (उफ्रेर फड्को मार्नु)
behold (v)stop and look/see (हेर्नु)
rainbow (n)a seven-colour scene during the rain (ईन्द्रेणी, इन्द्रधनुष)
bound (adj)joined together (सँगसँगै बाँधिएको)
piety (n)deep respect for God or religion (ईश्वर वा धर्म प्रतिको गहिरो आस्था, सम्मान)

Question Answers Of 'My Heart Leaps Up When I Behold'

Exercises (अभ्यास)
UNDERSTANDING-(बोध)
1. Write in one sentence what the poem is about. (कविता के को बारेमा छ, एक वाक्यमा लेख्नुहोस्।)
Answer: The poem talks about relation between nature and the human life.
2. Explain the paradox "The child is the father of the man". (''बालक नै मानिसको पिता हो" भन्ने भनाइमा विरोधाभाषपूर्ण ब्याख्या गर्नुहोस्।)
Answer: The statement is a paradox because we think that man is the father of the child and the child can not give birth to a man. But a child of today becomes a man of tomorrow and yesterday's child is a man today. So the role changes. Time makes the child a man. So time is changeable and then child changes with time.

3. Summarise the poem in a paragraph. (कवितालाई एक अनुच्छेदमा संक्षेपी-करण गर्नुहोस्।)
Answer: The poem deals with time and the comparison between nature and life. Present is guided by the past and certainly future will be the result of present. Our life cannot go away from the natural rules. Life is related with nature. The rules of nature and the rules of life are similar. We cannot live without the help of nature. Nature is everything and we have great interest in nature. Rainbow is a part of nature and life is a part of time. Life has various stages of time and rainbow always appears in the sky.

RHETORICAL STRATEGIES (शैलीगत योजना)

A. Language in Use (भाषाको प्रयोग)

Rhyme in poetry usually refers to the repetition of the terminal sounds of words at the end of lines of verse. Thus, in the poem, behold and old rhyme. Can you think of some other words that rhyme with the following ? (कवितामा rhyme ले प्राय: वाक्यको अन्त्यका शब्दमा दोहोरिने स्वरहरु जनाऊँदछ। त्यसकारण कवितामा behold र old अन्त्यानुप्रास हुन्। निम्न शब्द सँग अन्त्यानुप्रास मिल्ने शब्दहरु सम्झन सक्नुहुन्छ ?) Answer: 
(a) old cold bold fold told
(b) an man than fan can
(c) now cow how bough bow
(d) ant can't shan't pant grant
(e) ate net rate met pet

B. Vocabulary

Look up in your dictionary and find out the difference in meaning of the following words. (शब्दकोष हेरी तलका शब्दहरुको अर्थमा भिन्नता पत्ता लगाउनुहोस्।)
leap, jump, skip, vault, spring, hop, bounce

Answer:
leap = jump from one place to another (फड्को मार्नु)
jump = (with feet at the same place) jump in the air by pushing the ground with (एकै ठाउँमा उफ्रनु)
skip = jump, move in a slight dancing with quick step (नाचे जस्तो गरेर उफ्रनु)
vault = jump over something using hand or a pole to gain more height (हातले वा लठ्ठीको प्रयोगले एकै चोटि अग्लो उचाई नाघ्नु)
spring = move suddenly upward, downward or forward by jumping. (उफ्रे जस्तो गरी तल-माथि वर-पर चाडो-चाडो हिड्नु)
hop = jump on one leg (एक खुट्टाले उफ्रनु)
bounce = spring back or up after hitting the surface (भित्तामा वा जमीनमा दबाब दिएर उफ्रनु)

C. Analysis of the Poem (कविताको विश्लेषण)

1. Note that for Wordsworth poetry is "spontaneous overflow of powerful feelings...emotions recollected in tranquility". Read the poem carefully and see how this poem supports his view on poetry. (Wordsworth को भनाइमा कविता "शक्तिशाली अनुभूतिहरूको आफ्से आफ वहाव.....त्यसलाई शान्त अवस्थामा पुन: सम्झनु हो।" यो कविता पढेर उनको यो भनाइलाई कसरी यो कविताले समर्थन गर्छ हेर्नुहोस्।)
Answer: The poet used to see the rainbow in the sky when he was child. Now also he sees the same rainbow in the sky. So it reminds him of the past. He recollects those emotions, strong feelings and writes this poem.

2. Analyse this poem and see how the ideas are put together. (कविताको विश्लेषण गर्नुहोस् र विचारहरुलाई कसरी एकत्रित गरिएको छ हेर्नुहोस्।)
Line 1 and 2: effect
Line 3 and 4: past and present
Line 5: natural continuation in the future
Line 6: a wish of continuation is broken
Line 7: the theme: the present is the outcome of the past, so naturally the future will be the outcome of the present.

Line 8 and 9: a happy mood of relaxation after consolation
Answer: In line 1 and 2, the poet shows the effect of seeing rainbow which makes the poet's heart leap up and feel happy. In the line 3 and 4, the poet says that the rainbow was in the past when he was a child and it is still in the sky now. In line 5, he thinks the rainbow will remain till his old age or till the nature exists. Similarly in line 6, the poet wants to die if the rainbow from the sky vanishes. He wants a regular relation with nature. In line 7, the poet represents the theme of the poem. He says child is the father of the man, yesterday's child is a man of today and today's child be the man of tomorrow. The past guides the present and the present determines the future. In lines 8 and 9, the poet wishes his days to be filled with natural piety forever and feels happy to keep relation with the nature. Life goes with nature.

3. Examine the poet's use of the present tense, the past tense, and the future tense in the poem. (कविले यो कवितामा वर्तमान, भूत र भविष्यत काल प्रयोग गरेको जाँच गर्नुहोस्।)
Answer: The poet uses the past and says there was a rainbow in the sky when he was a child. The rainbow is in the sky now in his present and he hopes that it will be in the sky throughout his life in the future. Life is related to nature and nature runs with time. So, the poet uses all the tenses.

DISCUSSION QUESTIONS/WRITING PRACTICE (छलफलका प्रश्नहरु/लेखन अभ्यास)

1. Interpret the poem in anyway you like. (तपाइलाई मन लागेको तरिकाले यस कविताको बर्णन गर्नुहोस्।)
Answer: In line 1 and 2, the poet shows the effect of seeing rainbow which makes the poet's heart leap up and feel happy. In the line 3 and 4, the poet says that the rainbow was in the past when he was a child and it is still in the sky now. In line 5, he thinks the rainbow will remain till his old age or till the nature exists. Similarly in line 6, the poet wants to die if the rainbow from the sky vanishes. He wants a regular relation with nature. In line 7, the poet represents the theme of the poem. He says child is the father of the man, yesterday's child is a man of today and today's child be the man of tomorrow. The past guides the present and the present determines the future. In lines 8 and 9, the poet wishes his days to be filled with natural piety forever and feels happy to keep relation with the nature. Life goes with nature.
2. What does the poet mean by "natural piety" ? (कविले "natural piety" भन्ने वाक्यांश प्रयोग गरेर के भन्न खोजेका हुन् ?)
Answer: The poet means that nature is the creator or god. He says that nature and god are one. So, he wants to respect the nature from the depth of heart.

DR Gurung
A Learner (अज्ञान जस्तो ठूलो शत्रु अरु केही छैन।) 🙏🙏
Comments
First of all, thank you for taking the time to read my blog. It's much appreciated! If you would like to leave a comment, please do, I'd love to hear what you think!

Suggestions and/or questions are always welcome, either post them in the comment form or send me an email at drgurung82@gmail.com.

However, comments are always reviewed and it may take some time to appear. Always keep in mind "URL without nofollow tag" will consider as a spam.

To add an image:
[image] image_url [/image]

To add a code block:
[code] your_code [/code]

To add a quote:
[quote] your_quote [/quote]

To add a link:
[link] your_link_text | link_url [/link]