The Lamentation Of The Old Pensioner | Translation and Word Meanings In Nepali

Translation and word meanings in nepali of the poem the lamentation of the old pensioner.
DR Gurung
William Butler Yeats was an Irish poet and one of the foremost figures of 20th-century literature. A pillar of both the Irish and British literary establishments, in his later years he served as an Irish Senator for two terms. 
Born: June 13, 1865, Sandymount, Republic of Ireland
Died: January 28, 1939, Menton, France
Poems: Lake Isle of Innisfree, Easter, 1916, Adam's Curse, more
Plays: Cathleen ni Houlihan, At the Hawk's Well, Purgatory, more

B. Yeats/Quotes
But I, being poor, have only my dreams; I have spread my dreams under your feet; Tread softly because you tread on my dreams.
Education is not the filling of a pail, but rather the lighting of a fire.
And say my glory was I had such friends.
Also Read:
The Lamentation Of the Old Pensioner - Summary In English

The Lamentation Of The Old Pensioner - Questions And Answers

Word Meanings in Nepali of 'THE LAMENTATION OF THE OLD PENSIONER'

'THE LAMENTATION OF THE OLD PENSIONER' Nepali Word Meanings
Nepali Meanings 'THE LAMENTATION OF THE OLD PENSIONER'

Word
Meaning
awardedपुरस्कृत
reminiscencesसम्झनाहरु
agonizingपीडादायक
contrastविभिन्नता देखाउनु
shelterओत, आश्रय
erebefore
companyसाथ, संगत
transfigureपरिवर्तन गर्नु
pikesएकतिर धारिलो टुप्पो भएको हतियार, सुइरो
conspiracyषडयन्त्र
crazyपागल
rageक्रोध
rascalsदुष्ट, बदमास
tyrannyअत्याचार
contemplationध्यान, सोचाई
turn uponफर्केर हेर्नु
memoryसम्झना
spitथुक्नु, धिक्कार्नु

Translation Of 'The Lamentation Of the Old Pensioner' In Nepali (नेपालीमा अनुवाद):

अहिले म वर्षाबाट बाँच्न जीर्ण वृक्षमा ओत लागिरहेको छु। तर कालले मलाई परिवर्तन गर्नु अघि ( वृद्ध हुनु अघि ) प्रेम वा राजनीतिका कुरा गर्ने प्रत्येक साथीका समुहमा मेरो कुर्सी आगोको सबभन्दा नजिक हुने गर्थ्यो।
यद्धपि ठिटाहरु कुनै षडयन्त्रको लागि हातहतियारहरु बनाई रहेका छन्, र पागल दुर्जनहरु मानव अत्याचार प्रति आक्रोश देखाई रहेता पनि मेरो ध्यान मलाई परिवर्तन गर्ने कालमा ( समयमा ) केन्द्रित छ।
अहिले यस भाँचिएका रुखतिर फर्केर हेर्ने एउटै पनि नारी छैन। तैपनि पहिले तरुणावस्थामा मैले प्रेम गरेका नारीहरुको सौन्दर्य मेरो स्मृति पटलमा बसेका छन्। मलाई यसरी परिवर्तन गर्ने कालको अनुहारमा म थुक्छु।
Search Terms/button
The Lamentation Of The Old Pensioner by William Butler Yeats., William Butler Yeats
The Lamentation Of The Old Pensioner Class 12.
, Heritage Of Words., Wordmeanings In Nepali Of The Lamentation Of The Old Pensioner., The Lamentation Of The Old Pensioner Wordmeanings., Class 12 Course The Lamentation Of The Old Pensioner., The Lamentation Of The Old Pensioner Translation In Nepali., Translation In Nepali Of The Lamentation Of The Old Pensioner alert-info
DR Gurung
A Learner (अज्ञान जस्तो ठूलो शत्रु अरु केही छैन।) 🙏🙏
Comments
First of all, thank you for taking the time to read my blog. It's much appreciated! If you would like to leave a comment, please do, I'd love to hear what you think!

Suggestions and/or questions are always welcome, either post them in the comment form or send me an email at drgurung82@gmail.com.

However, comments are always reviewed and it may take some time to appear. Always keep in mind "URL without nofollow tag" will consider as a spam.

To add an image:
[image] image_url [/image]

To add a code block:
[code] your_code [/code]

To add a quote:
[quote] your_quote [/quote]

To add a link:
[link] your_link_text | link_url [/link]