Nepali Model Question | 2074 [2018] | SET 02 | SEE

Model question of nepali 2074 [2018] SET 02 SEE.
drg vlogs
Nepali-Model-Question-2074-2018-SET-02-SEE
SEE
MODEL QUESTION (SET 02) - 2074 (2018)
COMPULSORY NEPALI (अनिवार्य नेपाली)
Time (समय): 2:15 hrs
Full Marks (पूर्णाङ्क): 75
Also Check:
Check and Download | All Model Question Papers Of SEE | 2074/2018

परीक्षार्थीले दिइएको निर्देशनका आधारमा आफ्नै मौलिक शैलीमा सिर्जनात्मक उत्तर दिनुपर्ने छ।
१. तल समूह 'क' मा दिइएका शब्दका अर्थ समूह 'ख' बाट पहिचान गरी जोडा मिलाउनुहोस्: [२]
समूह 'क'
समूह 'ख'
फगतभगवान्
पोकोविचारक
दृष्टान्तसिलसिला
जनार्दनसानो कुम्लो
केबल
उदाहरण
उत्तरहरु:
क. फगत-केबल
ख. पोको-सानो कुम्लो
ग. दृष्टान्त-उदाहरण
घ. जनार्दन-भगवान्

२. कोष्ठकबाट मिल्ने शब्द छानी खालि ठाउँ भर्नुहोस्:  [२]
(क) 'प्रलय' को विपरीतार्थक शब्द ..... हो। (विध्वंस, सृष्टि, विनाश)
(ख) 'तन' को पर्यायवाची शब्द ..... होइन। (शरीर, काय, मन)
(ग) ..... अनेकार्थी शब्द हो। (जात्रा, यात्रा, मात्रा)
(घ) ..... श्रुतिसमभिन्नार्थी शब्द हुन्। (भिसा-सिसा, दिशा-दिसा, आवास-निवास)
उत्तरहरु:
क. सृष्टि
ख. तन-मन
ग. जात्रा
घ. दिशा-दिसा

See More:-

Check and download SEE Nepali Model Question Of 2074/2018. File Size: 237 kb.
DOWNLOAD PDF | SEE Model Question Paper | SET 02 | Compulsory Nepali | 2074/2018

Search Terms/button

SEE Compulsory Nepali Model Question 2074-2018 Set 02.2074 SEE Model Question Paper.SEE Compulsory Nepali Model Question Paper 2074 Set 02.Download SEE Model Question Paper 2074.Check and Download SEE Compulsory Nepali Model Question 2074 Set 02.Download Model Question Paper Of Compulsory Nepali 2074-2018 Set 02.Check SEE Nepali Model Question Paper 2074/2018 Set 02.SEE Model Question Papers and Solution 2074 Set 02.Solution Of Model Question SEE 2074.Solution Of Nepali Model Question SEE 2074 Set 02.Nepali Model Question Paper 2074/2018 Set 02. alert-info

drg vlogs
A Learner (अज्ञान जस्तो ठूलो शत्रु अरु केही छैन।) ��
Comments
First of all, thank you for taking the time to read my blog. It's much appreciated! If you would like to leave a comment, please do, I'd love to hear what you think!

Suggestions and/or questions are always welcome, either post them in the comment form or send me an email at drgurung82@gmail.com.

However, comments are always reviewed and it may take some time to appear. Always keep in mind "URL without nofollow tag" will consider as a spam.

To add an image:
[image] image_url [/image]

To add a code block:
[code] your_code [/code]

To add a quote:
[quote] your_quote [/quote]

To add a link:
[link] your_link_text | link_url [/link]