Questions Of SECOND PAPER | 2075/1/22 | Assistant Post | Administrative Fourth Level | Nepal Food Corporation

DR Gurung
Lok Sewa Ayog
Nepal Food Corporation Limited
नेपाल खाध संस्थान, प्रशासन, चौथो, सहायक पदको
प्रतियोगितात्मक लिखित परिक्षा
मिति: २०७५-१-२२
पत्र: द्दितिय (Second)
विषय: सेवा सम्बन्धी

DOWNLOAD PDF | Question Paper | Written Exam | Second Paper, Assistant Post Administrative Fourth Level | Held on 2075/01/22 | Nepal Food Corporation Limited
खण्ड 'क' 
1. अभिलेख व्यवस्थापनको महत्व बारे प्रकाश पार्नुहोस्।

2. कोटेशन भन्नाले के बुझिन्छ? कार्यालयले खरिद गर्ने वस्तु वा सेवामा यसको के महत्व हुन्छ? लेख्नुहोस्।

3. रसिद र भरपाई फरक स्पष्ट पार्नुहोस्।

4. ऋचाले आफूसँग भएको स्याउ ८०% बिक्री गर्दा पनि अझै पनि ८० वटा बाँकी छ भने पहिले कतिवटा स्याउ थियो? पट्ट लगाउनुहोस्।

5. कार्यालयमा खरिद व्यवस्थापनको आवश्यकता पुष्टी गर्नुहोस्।

6. जमानी गर्नेको महल अनुसार अड्डाबाट जमानी लिनु पर्दा के कस्तो प्रक्रिया पर्दछ? उल्लेख गर्नुहोस्।

7. कार्यालयमा पत्राचार भनेको के हो? पत्राचार ध्यान दिनु पर्ने  लेख्नुहोस्।

8. मेट्रिक (Matrix) सिस्टम भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? नापका इकाईहरु सहित उदाहरण द्वारा प्रष्ट पार्नुहोस्।

9. फाईलिङमा पन्जिकाले के कस्तो महत्व राख्दछ? उदाहरणसहित लेख्नुहोस्।

10. विनिमय पत्र भनेको के हो? उदाहरणसहित यसको महत्व लेख्नुहोस्।

11. रु. १५०० सावाँको २० प्रतिशतले कति वर्षमा रु. ३४० साधारण ब्याज प्राप्त हुन्छ? निकाल्नुहोस्।

12. संस्थान ऐन, २०२१ अनुसार कस्ता कस्ता व्यक्ति सञ्चालक समितिको सदस्य हुन अयोग्य हुने व्यवस्था छ? उल्लेख गर्नुहोस्।
खण्ड 'ख'
13. नेपाल खाध संस्थानको परिचय गराउनुहोस्। वर्तमानमा यस संस्थानको कार्यसम्पदान अवस्था कस्तो रहेको छ? यस संस्थानलाई अझै कसरी सुधार गर्न सकिएला? लेख्नुहोस्।

14. चेक (Cheque) भनेको के हो? चेकका प्रकारहरु बारे उदाहरणसहित उल्लेख गर्नुहोस्। साथै भुक्तानीका लागि चेक ईस्यु गर्दा कस्तो अवस्थामा चेकको भुक्तानी स्विकार नहुन सक्छ? प्रष्ट पार्नुहोस्। 
Second Paper Assistant/Administrative Fourth Level NFC Question Paper 2075-01-22

Second Paper Assistant/Administrative Fourth Level NFC Question Paper 2075-01-22

::::::::::::::::::::
Search Terms:
::::::::::::::::::::
Lok Sewa Aayog (PSC)
Public Service Commission (PSC) Question Papers 2075
Nepal Food Corporation Limited Question Papers 2075
2075 Question Papers Nepal Food Corporation Limited
Exam Papers Of Nepal Food Corporation Limited 2074/2075
Question Paper For The Post Assistant/Administrative Fourth Level NFC Nepal 2075
Written Examination Assistant/Administrative Fourth Level NFC Question Papers 2075
Download in PDF 2075 Question Papers Assistant/Administrative Fourth Level Nepal Food Corporation Limited
Download Written 2075 Question Papers Of Nepal Food Corporation Limited
Check and Download Assistant/Administrative Fourth Level NFC Question Papers 2075
PDF Download Second Paper Assistant/Administrative Fourth Level NFC Question Papers 2074/2075
Check SECOND PAPER Assistant/Administrative Fourth Level NFC Question Papers 2075
Solution Of Assistant/Administrative Fourth Level NFC Question Papers 2075, world food programme vacancies, world food programme vacancies, world food programme headquarters, world food programme history, functions of world food programme, world food programme internship, world food programme india, world food programme (wfp) vacancy announcements, world food organization, food and agriculture organization of the united nations statistics division, food and agriculture, organization of the united nations, food and agriculture organization jobs, food and agriculture wikipedia, functions of fao, fao india, fao wikipedia, food organizations
DR Gurung
A Learner (अज्ञान जस्तो ठूलो शत्रु अरु केही छैन।) 🙏🙏
Comments
First of all, thank you for taking the time to read my blog. It's much appreciated! If you would like to leave a comment, please do, I'd love to hear what you think!

Suggestions and/or questions are always welcome, either post them in the comment form or send me an email at drgurung82@gmail.com.

However, comments are always reviewed and it may take some time to appear. Always keep in mind "URL without nofollow tag" will consider as a spam.

To add an image:
[image] image_url [/image]

To add a code block:
[code] your_code [/code]

To add a quote:
[quote] your_quote [/quote]

To add a link:
[link] your_link_text | link_url [/link]