Compulsory Nepali | Grade XI | Question Paper 2076 [2019] | Subject Code: 003-A | NEB

Compulsory Nepali Grade 11-XI Question Paper 2076-2019 Code-003a
DR Gurung
NATIONAL EXAMINATIONS BOARD [NEB]
Compulsory Nepali - Grade XI-11
Examination - 2076 (2019)
Regular Students | Subject Code: 003 ‘A’
Time - 3 hrs
Full Marks - 100
Pass Marks -  35 (आंशिक परीक्षार्थीका लागि मात्र)

Also Check:

Download | All Question Papers | Faculty of Management | Class 11-XI | 2076[2019] | NEB
You may want to check and download below 2076-2019 NEB Question Papers for Grade 11 and 12:

Download | All Question Papers | Faculty of Science | Grade 11, XI | 2076/2019 | NEB
Download | All Question Papers | Faculty of Education | Grade 11, XI | 2076/2019 | NEB
Download | All Question Papers | Faculty of Science | Grade 12, XII | 2076/2019 | NEB
Download | All Question Papers | Faculty of Education | Grade 12, XII | 2076/2019 | NEB
Download | All Question Papers | Faculty of Management | Grade 12, XII | 2076/2019 | NEB
विधार्थीहरुले सकेसम्म आफ्नै शब्दमा उत्तर दिनुपर्नेछ। दायाँ किनारामा दिईएको अङ्कले पूर्णाङ्क जनाउँदछ।

१. कुनै एक प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् : [५]
(क) तलका वर्णहरुको उच्चारण स्थान र प्रयत्न छुट्टयाउनु होस् :
क, झ, फ, य, ह।
(ख) तल दिइएका शब्दको अक्षर संरचना र अक्षर सङ्ख्या समेत देखाउनु होस्:
त्यो, खैलाबैला, ज्ञानी, अतिरिक्त, महिमाशाली।

२. शुद्द गरी पुनर्लेखन गर्नुहोस् : [५]
निरास हून त मन छैन। तर परीस्थिति एस्तो आइ पर्छ बिवश भयेर नसही शुख छैन। नत्र हेर त गरिवी हालत छ, नसहेर अहिले के गर्नु?

३. तलको अनुच्छेदमा रेखाङ्कन गरिएका पदहरुको शब्दवर्ग पहिचान गरी लेख्नुहोस् : [३]
सानीले भाइलाई भनी: पृथ्वी गोलो छ भनी वैज्ञानिकहरुले भनेका छन्; त्यसैले पो हाम्रो पुस्तकभित्र पनि यिनै कुरा लेखिएका छन्।

४. तलको अनुच्छेदबाट दुई दुई वटा तत्सम र आगन्तुक शब्द खोजी लेख्नुहोस् : [२]

आजका बच्चालाई जन्मिँदै मोबाइल चाहिन्छ। ल्यापटपमा खेल्न र टेलिभिजनमा झुन्डिन पाए पुग्यो। घरमा आएका अतिथि वा पाहुनालाई नमस्कार गरी आफ्नै कोठामा दौडनु उनीहरुको परिचय बनेको छ। हेरौँ भविष्यमा ती कस्ता हुन्छन्!

Also Check:

Download | All Question Papers | Faculty Of Management | Grade XI | 2075 [2018] | NEB
See More:-

Note :- If you need 2076/2019 Compulsory Nepali Sub. Code: 003'A' Question paper in PDF File, please post your email address in "Comment Box" below. :) alert-success

View Exam Paper of Grade XI-11 | Compulsory Nepali | 2076 [2019] | Subject Code: 003'A' | NEB.


PDF Download of Compulsory Nepali Grafe XI-11 Question Paper 2076-2019 Sub Code: 003A NEB.

How to get Compulsory Nepali Grafe XI-11 Question Paper 2076-2019 Sub Code: 003A NEB?

View Compulsory Nepali Grafe XI-11 Question Paper 2076-2019 Sub Code: 003A NEB

Get Compulsory Nepali Grafe XI-11 Question Paper 2076-2019 Sub Code: 003A NEB.

Download Compulsory Nepali Grafe XI-11 Question Paper 2076-2019 Sub Code: 003A NEB.

View Compulsory Nepali Grafe XI-11 Question Paper 2076-2019 Sub Code: 003A NEB
Search Terms/button

National Examinations Board (NEB), Compulsory Nepali Class 11 Question Paper 2076-2019Solved Question Paper 2076-2019 Of Compulsory Nepali Class 11Class 11 Compulsory Nepali Question Paper 2076-2019NEB Class 11 Faculty Of Management Questions Collection 2075-2018, NEB Class 11 Questions Collection 2076-2019, Download Class 11 All Question Paper 2076-2019, Download Grade XI Question Paper 2076-2019, Check and Download 2076-2019 Questions Paper Of Class 11, PDF Download Question Paper Of Class 11 Compulsory Nepali Code-003'A', Check Compulsory Nepali Code-003'A' Class 12 Exam Paper 2076-2019, Class 11 Question Papers and Solution 2076-2019, Solution Of Question Class 11 Compulsory Nepali Code-003'A' 2076-2019, Solution Of Compulsory Nepali Code-003'A' Grade XI 2076-2019, Gandaki Province 4 Compulsory Nepali Code-003'A' Exam Question Paper 2076-2019, View and download PDF File Question Paper Of NEB Compulsory Nepali 2076-2019, NEB Compulsory Nepali Grade XI-11 Question Paper Province No. 4 - Gandaki Province. alert-info
DR Gurung
A Learner (अज्ञान जस्तो ठूलो शत्रु अरु केही छैन।) 🙏🙏
Comments
First of all, thank you for taking the time to read my blog. It's much appreciated! If you would like to leave a comment, please do, I'd love to hear what you think!

Suggestions and/or questions are always welcome, either post them in the comment form or send me an email at drgurung82@gmail.com.

However, comments are always reviewed and it may take some time to appear. Always keep in mind "URL without nofollow tag" will consider as a spam.

To add an image:
[image] image_url [/image]

To add a code block:
[code] your_code [/code]

To add a quote:
[quote] your_quote [/quote]

To add a link:
[link] your_link_text | link_url [/link]
Comment Poster
I need neb 11 education faculty's all as well as available question paper
Comment Poster
003`A´
Comment Poster
kiranz1711@gmail.com
Comment Poster
Sir hamile english ko bahek aru ko answer chai ka bata paune?
Comment Poster
answers xaina?