NATIONAL EXAMINATIONS BOARD [NEB]
Compulsory Nepali - Grade XI-11
Examination - 2076 (2019)
Regular Students | Subject Code: 003 ‘A’
Time - 3 hrs
Full Marks - 100
Pass Marks -  35 (आंशिक परीक्षार्थीका लागि मात्र)
DOWNLOAD PDF | of Exam Paper | Compulsory Nepali
 | Code - 003'A' | Grade XI-11 | 2076 [2019] NEB
 
Also Check:
Download | All Question Papers | Faculty of Management | Class 11-XI | 2076[2019] | NEB
You may want to check and download below 2076-2019 NEB Question Papers for Grade 11 and 12:

Download | All Question Papers | Faculty of Science | Grade 11, XI | 2076/2019 | NEB
Download | All Question Papers | Faculty of Education | Grade 11, XI | 2076/2019 | NEB
Download | All Question Papers | Faculty of Science | Grade 12, XII | 2076/2019 | NEB
Download | All Question Papers | Faculty of Education | Grade 12, XII | 2076/2019 | NEB
Download | All Question Papers | Faculty of Management | Grade 12, XII | 2076/2019 | NEB
विधार्थीहरुले सकेसम्म आफ्नै शब्दमा उत्तर दिनुपर्नेछ। दायाँ किनारामा दिईएको अङ्कले पूर्णाङ्क जनाउँदछ।
१. कुनै एक प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् : [५]
(क) तलका वर्णहरुको उच्चारण स्थान र प्रयत्न छुट्टयाउनु होस् :
       क,    झ,    फ,     य,    ह।
(ख) तल दिइएका शब्दको अक्षर संरचना र अक्षर सङ्ख्या समेत देखाउनु होस्:
       त्यो, खैलाबैला, ज्ञानी, अतिरिक्त, महिमाशाली। 

२. शुद्द गरी पुनर्लेखन गर्नुहोस् : [५]
निरास हून त मन छैन। तर परीस्थिति एस्तो आइ पर्छ बिवश भयेर नसही शुख छैन। नत्र हेर त गरिवी हालत छ, नसहेर अहिले के गर्नु? 

३. तलको अनुच्छेदमा रेखाङ्कन गरिएका पदहरुको शब्दवर्ग पहिचान गरी लेख्नुहोस् : [३]
सानीले भाइलाई भनी: पृथ्वी गोलो छ भनी वैज्ञानिकहरुले भनेका छन्; त्यसैले पो हाम्रो पुस्तकभित्र पनि यिनै कुरा लेखिएका छन्।  

४. तलको अनुच्छेदबाट दुई दुई वटा तत्सम र आगन्तुक शब्द खोजी लेख्नुहोस् : [२]
आजका बच्चालाई जन्मिँदै मोबाइल चाहिन्छ। ल्यापटपमा खेल्न र टेलिभिजनमा झुन्डिन पाए पुग्यो। घरमा आएका अतिथि वा पाहुनालाई नमस्कार गरी आफ्नै कोठामा दौडनु उनीहरुको परिचय बनेको छ। हेरौँ भविष्यमा ती कस्ता हुन्छन्!
Also Check:
Download | All Question Papers | Faculty Of Management | Grade XI | 2075 [2018] | NEB
See More:-

Note :- If you need 2076/2019 Compulsory Nepali Sub. Code: 003'A' Question paper in PDF File, please post your email address in "Comment Box" below. :)

Please click on downloadable link available above to download neb Compulsory Nepali question paper of the year 2076-2019 in pdf format. Thanks.
View Exam Paper of Grade XI-11 | Compulsory Nepali | 2076 [2019] | Subject Code: 003'A' | NEB

PDF Download of Compulsory Nepali Grafe XI-11 Question Paper 2076-2019 Sub Code: 003A NEB.

How to get Compulsory Nepali Grafe XI-11 Question Paper 2076-2019 Sub Code: 003A NEB?

View Compulsory Nepali Grafe XI-11 Question Paper 2076-2019 Sub Code: 003A NEB

Get Compulsory Nepali Grafe XI-11 Question Paper 2076-2019 Sub Code: 003A NEB.

Download Compulsory Nepali Grafe XI-11 Question Paper 2076-2019 Sub Code: 003A NEB.

View Compulsory Nepali Grafe XI-11 Question Paper 2076-2019 Sub Code: 003A NEB
::::::::::::::::::::
Search Terms:
::::::::::::::::::::
NEB Class 11 Questions Collection 2076-2019
Solution Of Compulsory Nepali Code-003'A' Grade XI 2076-2019
Gandaki Province 4 Compulsory Nepali Code-003'A' Exam Question Paper 2076-2019
View and download PDF File Question Paper Of NEB Compulsory Nepali 2076-2019
NEB Compulsory Nepali Grade XI-11 Question Paper Province No. 4 - Gandaki Province
5Comments
 1. Rosham
  Rosham
  I need neb 11 education faculty's all as well as available question paper
 2. Dinesh khanal
  Dinesh khanal
  003`A´
 3. Kiran Sapkota
  Kiran Sapkota
  kiranz1711@gmail.com
 4. Unknown
  Unknown
  Sir hamile english ko bahek aru ko answer chai ka bata paune?
 5. Unknown
  Unknown
  answers xaina?

First of all, thank you for taking the time to read my blog. It's much appreciated! If you would like to leave a comment, please do, I'd love to hear what you think!

Suggestions and/or questions are always welcome, either post them in the comment form or send me an email at drgurung82@gmail.com.

However, comments are always reviewed and it may take some time to appear. Always keep in mind "URL without nofollow tag" will consider as a spam.

Previous Post Next Post