Solved Compulsory Nepali | Grade 11-XI Question Paper 2076-2019 | Subject Code:003B | NEB

solved compulsory nepali grade-class 11 question paper 2076-2019 code-003b neb nepal
DR Gurung

Check and find NEB solved Compulsory Nepali question paper of grade 11-xi having subject code-003b of the year 2076-2019.

Solved-Compulsory-Nepali-Grade-11-XI-Question-Paper-2076-2019-Subject-Code-003B-NEB
NATIONAL EXAMINATIONS BOARD [NEB]
Compulsory Nepali
Grade/Class - XI/11
Examination - 2076 (2019)
Regular Students | Subject Code:003B
Time - 3 hrs
Full Marks - 75
Pass Marks - 27 (Only for partial students)
DOWNLOAD PDF | Solved Compulsory Nepali | Grade 11-XI | Question Paper 2076-2019 | Subject Code:003B | NEB.

Also Check:

Download | All Question Papers | Faculty of Science | Grade 11, XI | 2076/2019 | NEB.

You may want to check and download below 2076-2019 NEB Question Papers for Grade 11 and 12:

Download | All Question Papers | Faculty of Education | Grade 11, XI | 2076/2019 | NEB.

Download | All Question Papers | Faculty of Management | Grade 11,XI | 2076/2019 | NEB.

Download | All Question Papers | Faculty of Science | Grade 12, XII | 2076/2019 | NEB

Download | All Question Papers | Faculty of Education | Grade 12, XII | 2076/2019 | NEB

Download | All Question Papers | Faculty of Management | Grade 12, XII | 2076/2019 | NEB

Check this too:

Solved Biology (Botany+Zoology) Grade 11-XI Question Paper 2076-2019 | Subject Code:114B | NEB.

Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable. The figures in the margin indicate full marks.

विधार्थीहरुले सकेसम्म आफ्नै शब्दमा उत्तर दिनुपर्नेछ। दायाँ किनारामा दिईएको अङ्कले पूर्णाङ्क जनाउँदछ।

१. कुनै एक प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् : [५]

(क) तलका वर्णहरुको उच्चारण स्थान र प्रयत्न छुट्टयाउनु होस् :

ङ्, च्, य्, प्, ह्।

वर्ण

 उच्चारण स्थान

 प्रयत्न

ङ्

 कण्ठ्य

 अनुनासिक/नासिक्य

च्

 वर्त्स्य 

 स्पर्शसङ्घर्षी 

य्

 तालव्य

 अर्धस्वर/अन्तस्थ

प्

 ओष्ठ्य

 स्पर्शी

ह्

 स्वरयन्त्रमुखी/अतिकण्ठ्य

 सङ्घर्षी 

(ख) तल दिइएका शब्दको अक्षर संरचना र अक्षर सङ्ख्या समेत देखाउनु होस्:

झ्याल, पुरुष, कोपिला, आज्ञाकारी, प्रधानमन्त्री।

शब्द

अक्षर संरचना

अक्षर सङ्ख्या

झ्याल

झ्याल

१ (एक)

पुरुष 

पु. रुस्

२ (दुई)

कोपिला

को. पि. ला. 

३ (तीन) 

आज्ञाकारी

आग्. ग्याँ. का. रि.

४ (चार)

प्रधानमन्त्री

प्र. धान्. मन्. त्रि.

४ (चार) 


२. शुद्द गरी पुनर्लेखन गर्नुहोस् : [५]

वायु मन्डलमा रहेको वाश्प तरल पर्दाथमा परिनत भयो। र पृथ्वीमा बर्षा शुरु भयो। भारि वर्षाका कारण पृथ्वीमा रहेका खाल्ढाहरु पानीले भरिए?

उत्तर: वायु मण्डलमा रहेको वाष्प तरल पदार्थमा परिणत भयो र पृथ्वीमा वर्षा शुरु भयो। भारी वर्षाका कारण पृथ्वीमा रहेका खाल्डाहरु पानीले भरिए। 

३. तलको अनुच्छेदमा रेखाङ्कन गरिएका पदहरुको शब्दवर्ग पहिचान गरी लेख्नुहोस् : [३]

घरफर्केपछि मैले उनीहरुलाई महिनाको एक दुई चिठ्ठीका साथै केही टिकटहरु पनि पठाउन थालें। मलाई पनि दुबै चिठ्ठी लेख्थे तर आइमाई साथीको चिठ्ठीमा चाहिँ प्राय: मेरो चिठ्ठी पाइनँ भन्ने गुनासो हुन्थ्यो।

 रेखाङ्कित पदहरु

 शब्दवर्ग

 पछि

 नामयोगी

 उनीहरु

 सर्वनाम

 थालें

 क्रिया

 तर

 संयोजक

 साथी

 नाम

 चिठ्ठी

 नाम

४. तलको अनुच्छेदबाट दुई दुई वटा तत्सम र आगन्तुक शब्द खोजी लेख्नुहोस् : [२]

बाइसे राज्यका मानिसहरुले जीवन निर्वाहका लागि अँगालेको सबभन्दा प्रमुख पेसा नै कृषि थियो। जागिरका लागि अन्य कुनै बाटो पनि थिएन। पसल खोलेर बस्नेहरु पनि हुँदैनथे।

 तत्सम शब्द

 आगन्तुक शब्द

 राज्य

 पेसा

 जीवन

 जागिर

 निर्वाह

 

 प्रमुख

 

 कृषि

 

[alert type=alert_outline alert_success]Note :- If you need 2076/2019 Solved Compulsory Nepali of Grade-Class 11-xi Question paper 2076-2019 in PDF File, please post your email address in "Comment Box" below. Thanks. 😊[/alert]

View Solved/Marking Scheme Compulsory Nepali Grade-Class 11-XI Question Paper of the year 2076-2019 with subject code 003b National Examination Board NEB.

Also Check: (Last Update - November 4, 2020 - 19 Kartik, 2077)

Model Questions of NEB Grade 12-XII for the exam 2077-2020 | Download in PDF

Solved-Compulsory-Nepali-Grade-11-XI-Question-Paper-2076-2019-Subject-Code-003B-NEB
Solved-Compulsory-Nepali-Grade-11-XI-Question-Paper-2076-2019-Subject-Code-003B-NEB
Solved-Compulsory-Nepali-Grade-11-XI-Question-Paper-2076-2019-Subject-Code-003B-NEB
Solved-Compulsory-Nepali-Grade-11-XI-Question-Paper-2076-2019-Subject-Code-003B-NEB
Solved-Compulsory-Nepali-Grade-11-XI-Question-Paper-2076-2019-Subject-Code-003B-NEB
Solved-Compulsory-Nepali-Grade-11-XI-Question-Paper-2076-2019-Subject-Code-003B-NEB

[button href=https://www.dhanraj.com.np/ style=outlined elcreative_ripple]Search Terms:[/button]

[alert type=alert_info]National Examinations Board (NEB).Compulsory Nepali Class 11 Question Paper 2076-2019.Solved Question Paper 2076-2019 Of Compulsory Nepali Class 11.NEB Class 11 Faculty Of Management Questions Collection 2076-2019.Download Grade 11-XI Question Paper 2076-2019.PDF Download Question Paper Of Class 11 Compulsory Nepali Code-003B.Check Compulsory Nepali Code-003B Class 12 Exam Paper 2076-2019.Class 11 Question Papers and Solution 2076-2019.NEB Compulsory Nepali Class 11 Solved Question Papers 2076-2019.Solution Of Question Class 11 Compulsory Nepali Code-003B 2076-2019.Solution Of Compulsory Nepali Code-003B Grade XI 2076-2019.Check Province No 4 Solved NEB Grade 11 Question of Compulsory Nepali 2076-2019.NEB Solved Compulsory Nepali Grade 11-XI Question Paper 2076-2019 of Province 4 - Gandaki Province.[/alert]

DR Gurung
A Learner (अज्ञान जस्तो ठूलो शत्रु अरु केही छैन।) 🙏🙏
Comments
First of all, thank you for taking the time to read my blog. It's much appreciated! If you would like to leave a comment, please do, I'd love to hear what you think!

Suggestions and/or questions are always welcome, either post them in the comment form or send me an email at drgurung82@gmail.com.

However, comments are always reviewed and it may take some time to appear. Always keep in mind "URL without nofollow tag" will consider as a spam.

To add an image:
[image] image_url [/image]

To add a code block:
[code] your_code [/code]

To add a quote:
[quote] your_quote [/quote]

To add a link:
[link] your_link_text | link_url [/link]
Comment Poster
gy.bbek404@gmail.com
Replied
Dear Bibek,
Please check your email. Requested PDF file has been sent. :)
Replied
nimimap1234@gmail.com
Replied
Sir I do need your paper...
Comment Poster
bajagainshishir456@gmail.com
Replied
Dear Shishir,
Please check your email. :)
Comment Poster
guptaanandlovely@gmail.com
Replied
Dear Gupta,
Please check your email. :)
Replied
i need question pape
r of class 11 nepali
Comment Poster
aashishgrg91@gmail.com
Replied
Dear Aashish,
Please check your email. :)
Comment Poster
jimmi14tamu@gmail.com
Replied
Dear Jimmi,
Please check your email. :)
Replied
bhattarairesha59@gmail.com
User
Replied
Yuvrajojha40@gmail.com
Comment Poster
pragyatoli@gmail.com.. nepali all solved neededComment Poster
deepsansunar393@gmail.com
Comment Poster
Karkibibek7@gmail.com
Comment Poster
kalpitdhakal001@gmail.com
Comment Poster
saminghimire06@gmail.com
Comment Poster
unishashai@gmail.com
Comment Poster
theeng808@gmail.com
Comment Poster
Ayushth19@lac.edu.np
Comment Poster
Dear All,
An email with requested pdf attachment has been sent to your email addresses. Thank you. :)
Comment Poster
binitar715@gmail.com
Comment Poster
dipendrakarki666@gmail.com
Comment Poster
sitalneupane345@gmail.com
Comment Poster
I need it please
Comment Poster
ap3046481@gmail.com
Comment Poster
mandalrohan798@gmail.com
Comment Poster
samitatimsina910@gmail.com
Comment Poster
Please send the solution.thapasuman4987@gmai.com 2076 class 11 nepali solution
Comment Poster
inquireverifiedkameena@gmail.com
Comment Poster
preetibachhar@gmail.com
Comment Poster
Could you please send me the model question with solution for class 11 (Management ) of Accountancy, business Studies, Economics, com Nepali & Com English & Social Studies in my mail chandramlc30@gmail.com
Comment Poster
Dear ALL, the requested pdf attachment has been sent to your emails. Please check. 😊
Comment Poster
Kcbkas123@gmail.com
Comment Poster
Chhetkumarigaha@gmail
Comment Poster
Kb6557656@gmail.com
Comment Poster
shubhekshanepal@gmail.com
Comment Poster
Thank you for providing solved question answer plz mail me in sagarbanjade98@gmail.com
Comment Poster
sagarbanjade98@gmail.com
Comment Poster
Dear All, please check your emails. 😊
Comment Poster
I also need solutions fast

User
Comment Poster
iamb.nishant@gmail.com
Comment Poster
gaurabkhatri502@gmail.com
Comment Poster
Dear All, please check your emails. 😊
Comment Poster
gauravsahani520@gmail.com

Comment Poster
aavash190@gmail.com
Comment Poster
yadavsushant363@gmail.com
Nepali neb solution 2076
Comment Poster
Neb solution 2076 neplai