Compulsory Nepali | Grade XI | Question Paper 2076 [2019] | Subject Code: 003-B | NEB

compulsory nepali grade 11-xi question 2076-2019 code-003b neb
DR Gurung
On Monday, May 13, 2018 [30 Baishakh, 2076] NEB Grade XI-11 Compulsory Nepali exam (2076-2019) has been held.

NATIONAL EXAMINATIONS BOARD [NEB]
Compulsory Nepali - Grade XI-11
Examination - 2076 (2019)
Regular Students | Subject Code: 003 ‘B’
Time - 3 hrs
Full Marks - 100
Pass Marks -  35 (आंशिक परीक्षार्थीका लागि मात्र)
DOWNLOAD PDF | of Exam Paper | Compulsory Nepali
 | Code - 003'B' | Grade XI-11 | 2076 [2019] NEB
 

Also Check:

Download | All Question Papers | Faculty of Management | Class 11-XI | 2076[2019] | NEB
विधार्थीहरुले सकेसम्म आफ्नै शब्दमा उत्तर दिनुपर्नेछ। दायाँ किनारामा दिईएको अङ्कले पूर्णाङ्क जनाउँदछ।

१. कुनै एक प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् : [५]
(क) तलका वर्णहरुको उच्चारण स्थान र प्रयत्न छुट्टयाउनु होस् :
ङ्, च्, य्, प्, ह्।
(ख) तल दिइएका शब्दको अक्षर संरचना र अक्षर सङ्ख्या समेत देखाउनु होस्:
झ्याल, पुरुष, कोपिला, आज्ञाकारी, प्रधानमन्त्री।

२. शुद्द गरी पुनर्लेखन गर्नुहोस् : [५]
वायु मन्डलमा रहेको वाश्प तरल पर्दाथमा परिनत भयो। र पृथ्वीमा बर्षा शुरु भयो। भारि वर्षाका कारण पृथ्वीमा रहेका खाल्ढाहरु पानीले भरिए?

Also Check:

Solved Compulsory Nepali | Grade 11-XI Question Paper 2076-2019 | Subject Code:003B | NEB.

३. तलको अनुच्छेदमा रेखाङ्कन गरिएका पदहरुको शब्दवर्ग पहिचान गरी लेख्नुहोस् : [३]
घरफर्केपछि मैले उनीहरुलाई महिनाको एक दुई चिठ्ठीका साथै केही टिकटहरु पनि पठाउन थालें। मलाई पनि दुबै चिठ्ठी लेख्थे तर आइमाई साथीको चिठ्ठीमा चाहिँ प्राय: मेरो चिठ्ठी पाइनँ भन्ने गुनासो हुन्थ्यो।

४. तलको अनुच्छेदबाट दुई दुई वटा तत्सम र आगन्तुक शब्द खोजी लेख्नुहोस् : [२]
बाइसे राज्यका मानिसहरुले जीवन निर्वाहका लागि अँगालेको सबभन्दा प्रमुख पेसा नै कृषि थियो। जागिरका लागि अन्य कुनै बाटो पनि थिएन। पसल खोलेर बस्नेहरु पनि हुँदैनथे।

Also Check:

Download | All Question Papers | Faculty Of Management | Grade XI | 2075 [2018] | NEB
See More:-

Note:- If you need 2076/2019 Compulsory Nepali Question paper in PDF File, please post your email address in "Comment Box" below. :) alert-success

Please click on downloadable link available above to download compulsory Nepali question paper of the year 2076-2019. Thank you. :)

View Exam Paper of Grade XI-11 | Compulsory Nepali | 2076 [2019] | Subject Code: 003'B' | NEB

NEB Compulsory Nepali Grade XI Class 11 Question Paper 2076-2019

NEB Compulsory Nepali Grade XI Class 11 Question Paper 2076-2019

NEB Compulsory Nepali Grade XI Class 11 Question Paper 2076-2019

NEB Compulsory Nepali Grade XI Class 11 Question Paper 2076-2019

NEB Compulsory Nepali Grade XI Class 11 Question Paper 2076-2019

NEB Compulsory Nepali Grade XI Class 11 Question Paper 2076-2019

Search Terms/button

National Examinations Board (NEB).Compulsory Nepali Class 11 Question Paper 2076-2019.Solved Question Paper 2076-2019 Of Compulsory Nepali Class 11.Class 11 Compulsory Nepali Question Paper 2076-2019.NEB Class 11 Faculty Of Management Questions Collection 2075-2018., NEB Class 11 Questions Collection 2076-2019., Download Class 11 All Question Paper 2076-2019., Download Grade XI Question Paper 2076-2019., Check and Download 2076-2019 Questions Paper Of Class 11., PDF Download Question Paper Of Class 11 Compulsory Nepali Code-003'A'., Check Compulsory Nepali Code-003'B' Class 12 Exam Paper 2076-2019., Class 11 Question Papers and Solution 2076-2019., Solution Of Question Class 11 Compulsory Nepali Code-003'B' 2076-2019., Solution Of Compulsory Nepali Code-003'B' Grade XI 2076-2019., Gandaki Province 4 Compulsory Nepali Code-003'B' Exam Question Paper 2076-2019., View and download PDF File Question Paper Of NEB Compulsory Nepali 2076-2019., NEB Compulsory Nepali Grade XI-11 Question Paper Province No. 4 - Gandaki Province. alert-info
DR Gurung
A Learner (अज्ञान जस्तो ठूलो शत्रु अरु केही छैन।) 🙏🙏
Comments
First of all, thank you for taking the time to read my blog. It's much appreciated! If you would like to leave a comment, please do, I'd love to hear what you think!

Suggestions and/or questions are always welcome, either post them in the comment form or send me an email at drgurung82@gmail.com.

However, comments are always reviewed and it may take some time to appear. Always keep in mind "URL without nofollow tag" will consider as a spam.

To add an image:
[image] image_url [/image]

To add a code block:
[code] your_code [/code]

To add a quote:
[quote] your_quote [/quote]

To add a link:
[link] your_link_text | link_url [/link]
Comment Poster
please make it downloadable.
Replied
Sure Sir. We will add the downloadable link soon. Please keep visiting. :)
Comment Poster
Answer key for comp Nepali class 11
Replied
Dear Unknown,
Please check this Link - Solved Nepali Question Paper | Grade 11-XI