Health, Population & Education (HPE) Exam Paper | 2074 [2018] | RE-133CC | SEE

health population hpe exam question paper 2074-2018 re-133-cc see
DR Gurung
SEE - 2074 (2018)
COMPULSORY HEALTH, POPULATION & EDUCATION (HPE)
Code - RE-133'CC'
(New Course)
Time: 2 hrs 15 minutes
Full Marks: 75
Also Check:
S.E.E. Solved Question Paper Of Compulsory Health, Population & Education (HPE) 2074/2018 RE-133'CC'
DOWNLOAD PDF | SEE Compulsory Health, Population & Education (HPE) | RE-133'CC' | Question Paper | 2074/2018
Also Check:
Check and Download | All Question Papers Of SEE | 2074/2018
दिइएका निर्देशनका आधारमा आफ्नै शैलीमा सिर्जनात्मक उत्तर दिनुहोस्।
समूह 'क' (Group 'A')

तलका प्रश्नहरुको अति छोटो उत्तर दिनुहोस्। 
Write very short answers to the following questions. [11x1=11]

१. वातावरण शिक्षा भनेको के हो? (What is environment education?)
२. यदि कुनै निश्चित ठाउँको जनसङ्ख्या २८ वर्षमा दोब्बर हुन्छ भने उक्त ठाउँको वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्दिदर पत्ता लगाउनुहोस्। (If population doubling time of a certain place is 28 years, find the population growth rate of that place.)
३. तपाईको समुदायमा सञ्चालित कुनै एक विकास क्रियाकलाप लेख्नुहोस्। (Write a development activity which is running in your community.)
४. हिमाली भेगमा अवस्थित कुनै एक धार्मिक स्थलको नाम उल्लेख गर्नुहोस्। (Mention any one religious site of himalayan region of Nepal.)
५. उपयुक्त उमेरमा विवाह गर्नाले कसरी गुणस्तरीय जीवन निर्माणमा सहयोग पुर्याउछ? कुनै एक बुँदामा लेख्नुहोस्। (How does marriage at proper age help to make quality of life? Write any one point?)
६. जटामसीको कुन भाग औसधी बनाउन प्रयोग गरिन्छ? (Which part of Spike Nard is used for medicine?)
७. कुनै दुई नसर्ने रोगको नाम लेख्नुहोस्। (Write any two non-communicable diseases.)
८. गर्भवती महिलाको हेरचाह गर्ने एक भरपर्दो उपाय उल्लेख गर्नुहोस्। (Mention any one reliable measure to take care of pregnant woman.)
९. दुर्व्यसनीका कुनै दुई तत्कालीन असरहरु लेख्नुहोस्। (Mention any two immediate effects of drug abuse.)
१०. लु लाग्नुको एक लक्षण लेख्नुहोस्। (Write a symptom of heat stroke.)
११. उच्च स्थानमा मात्र किन लेक लाग्ने गर्छ? (Why is high altitude sickness caused only at higher places?
समूह 'ख' (Group 'B')

तलका प्रश्नहरुको छोटो उत्तर दिनुहोस्।
Write short answer of the following questions.  [9x4=36]

१२. स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरणको जैविक पक्षबारे छोटकरीमा वर्णन गर्नुहोस्। (Explain in brief of biological aspect of health, population and environment.)  [2+2=4]

१३. डिपो प्रोभेरा सुईले कसरी गर्भ निरोध गर्न मद्दत गर्दछ? (How does Depo-Provera Injection help to prevent pregnancy?   [4]
अथवा (Or),
वि. सं. २०६८ सालमा कुनै ठाउँको मध्यवर्षको जनसङ्ख्या ४०, ००० थियो। उक्त सालमा त्यस ठाउँमा १५०० व्यक्तिहरू बसाइँ सरी आए भने ३०० बसाइँ सरी गए। त्यस ठाउँको त्यो वर्षको खुद बसाइँ सराई दर निकाल्नुहोस्। (The mid-year population of any place 40, 000 in 2068 B.S. At the same time 1500 people in-migrated and 300 out-migrated. Find out the net migration rate of that place at that year.)

१४. दिगो विकास भनेको के हो? दिगो विकासका कुनै एक सिद्दान्तको संक्षेपमा व्याख्या गर्नुहोस्। (What is sustainable development? Explain one principle of sustainable development.)  [4] 
  
१५. हिमाली प्रदेशको पारिस्थितिक पद्दतिमा परेका असरहरुलाई तपाई कसरी न्यूनीकरण गर्नुहुन्छ? सुझाव दिनुहोस्। (How do you minimize the effects on ecosystem of mountain region? Give suggestions.) [4]

१६. 'गुणस्तरीय जीवनको लागि सानो परिवार' विषयमा छोटो टिप्पणी तयार पार्नुहोस्। (Prepare a short note on "Small family for Quality Life".  [4] 

१७. जैविक विविधताले देशको आर्थिक विकासमा खेल्ने भूमिकाको छोटकरीमा चर्चा गर्नुहोस्। ( Briefly explain the roles that a country's biodiversity plays in its economic development.  [4]
अथवा (Or),
'पशुजन्य उत्पादनले मानवीय जीवनलाई सहज बनाउन मद्दत गरेको छ' यस भनाईलाई पुष्टि गर्नुहोस्। ('Animal products have helped to make human life convenient'. Justify this statement.  [4]

१८. हृदयघात र मस्तिष्कघातबाट बच्ने कुनै चारवटा उपायहरु प्रस्तुत गर्नुहोस्। (Write any four preventive measures of heart attack and brain stroke.)  [4]

१९. नवजात शिशुलाई स्वाथ्य हेरचाह गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु के-के हुन्? कुनै चारवटा कुराहरु लेख्नुहोस्। (What things are to be considered for infant health care? Write any four points.)  [4]

२०. नेपाल परिवार नियोजन संघका कार्यहरु लेख्नुहोस्। (Write the functions of Family Planning Association, Nepal FPAN)  [4]
अथवा (Or),
खोपका माध्यमबाट नियन्त्रण गर्न सकिने रोगहरुको रोकथामका लागि विस्तारित खोप कार्यक्रमले निभाएको भूमिकाबारे चर्चा गर्नुहोस्। (Explain the role played by expanded programme of immunization to control the diseases that can be controlled through vaccination.)  [4]
समूह 'ग' (Group 'C')

तलका प्रश्नहरुको लामो उत्तर दिनुहोस्। 
Write long answer of the following questions.  [4x7=28]

२१. तिव्र जनसङ्ख्या वृद्दिको परिचय र यसका कुनै तीन असरहरुको संक्षेपमा वर्णन गर्नुहोस्। (Introduce rapid population growth and explain its any three consequences.)  [1+6=7]

२२. पहाडी प्रदेशमा भूस्खलन भइरहेको पाइन्छ? यसलाई रोक्न कुनै सात उपायहरु लेख्नुहोस्। (Soil erosion is going on hilly region. Mention any seven measures to control it.)  [7]  

२३. नेपालमा एकसिङ्गे गैंडा दुर्लभ हुँदै जानुका सातवटा कारणहरु र संरक्षणका सात उपायहरु लेख्नुहोस्। (Write any seven causes of rareness and seven conservational measure of one-horned rhinoceros in Nepal.)  [3.5+3.5=7]

२४. खोपले बालबालिकाहरुलाई विभिन्न खतरनाक रोगहरुबाट बचाउँछ। खोप तालिकाको योजना बनाएर आफ्नो क्षेत्रमा प्रचार-प्रसार गर्ने योजना बनाउनुहोस्। (Immunization saves the life of the children from different diseases. Prepare the schedule of immunization in your locality and prepare a plan to disseminate it.)  [7]

Check and view SEE Compulsory Health, Population & Education (HPE) Question Paper of 2074/2018: 
SEE Health, Population & Education (HPE) Exam Paper 2074/2018

SEE Health, Population & Education (HPE) Exam Paper 2074/2018
Search Terms/button

SEE Compulsory Health., Population & Education (HPE) Question 2074-2018., 2074 SEE Question Paper., SEE Compulsory Health, Population & Education (HPE) Question Paper 2074., Download SEE Question Paper 2074., Check and Download SEE Compulsory Health, Population & Education (HPE) Question 2074., Download Question Paper Of Compulsory Health, Population & Education (HPE) 2074-2018., Check SEE Health, Population & Education (HPE) Question Paper 2074/2018., SEE Question Papers and Solution 2074., Solution Of Question SEE 2074., Solution Of Health, Population & Education (HPE) Question SEE 2074., Health, Population & Education (HPE) Question Paper 2074/2018. alert-info

DR Gurung
A Learner (अज्ञान जस्तो ठूलो शत्रु अरु केही छैन।) 🙏🙏
Comments
First of all, thank you for taking the time to read my blog. It's much appreciated! If you would like to leave a comment, please do, I'd love to hear what you think!

Suggestions and/or questions are always welcome, either post them in the comment form or send me an email at drgurung82@gmail.com.

However, comments are always reviewed and it may take some time to appear. Always keep in mind "URL without nofollow tag" will consider as a spam.

To add an image:
[image] image_url [/image]

To add a code block:
[code] your_code [/code]

To add a quote:
[quote] your_quote [/quote]

To add a link:
[link] your_link_text | link_url [/link]